UURDISCIPLINELEEFTIJDLERAAR
WOENSDAG
13u00-13u50Streetdance1-2ljAziz
14u00-14u50Streetdance3-6ljAziz

Kostprijs: 110€ per lessenreeks  (betalen in 2 keer is mogelijk)

Vanaf de week van 13 september 2021 is het mogelijk om proeflessen te volgen.
(gelieve voor de proeflessen in te schrijven via mail of secretariaat)
De lessen beginnen vanaf woensdag 22 september 2021.
De lessen eindigen op woensdag 25 mei 2022.
Eindvoorstelling: 29  mei 2022 in het Zuiderpershuis.