UURDISCIPLINEKLASLERAAR
MAANDAG
15u45-16u30Toneel1-2ljJetje
16u35-17u20Toneel3-6ljJetje

Kostprijs: 105€/schooljaar ( betalen in 2 keer is mogelijk)

Start muziektheater: 21 september 2020

Proeflessen op 14 september 2020
Eind lessenreeks: 24 mei 2021

Recital:  29 of 30 mei 2021