UURDISCIPLINELEEFTIJDLERAAR
DINSDAG
15u40-16u25Streetdance 11-2ljAziz
16u30-17u15Streetdance 23lj-6ljAziz

Kostprijs: 110€ per lessenreeks  (betalen in 2 keer is mogelijk)

Vanaf de week van 13 september 2021 is het mogelijk om proeflessen te volgen.
(gelieve voor de proeflessen in te schrijven via mail of secretariaat)
De lessen beginnen vanaf dinsdag 14 september 2021.
De lessen eindigen op dinsdag 24 mei 2022.
Eindvoorstelling: 29  mei 2022 in het Zuiderpershuis.