Zomer kinderkamp 3: Mozart's Toverfluit

Wat? dans, atelier, theater en zang workshop,

Waar? Sterkchof kasteel vlak naast bar Stark – Sterckshoflei Deurne

Voor wie? kinderen tussen 6 en 12j

Wanneer? 22-26 juli 2019

prijs :
1 kind : 130 euro
2de kind: 120 euro
3de kind: 110 euro

organisatie: Kunst aan de Stroom – Michael Lazic
0485 746540 – kampen@kunstaandestroom.be

BELANGRIJK: er moeten minstens 15 deelnemers zijn om de workshop te laten doorgaan

08.30 – 10.00 voor opvang

10.00 – 11.00 dans opwarming
11.00 – 12.00 Theater/zang/dans/Creatief atelier

12.00 – 13.00 lunch

13.00 – 15.00 Theater/zang/dans/Creatief atelier

15.00 – 15.20 tussendoor pauze

15.20 – 16.30 creatie voorstelling

16.30 – 18.00 na opvang

toonmoment : vrijdag 26 juli 17u20

HET VERHAAL

De opera ‘Die Zauberflöte’ van Wolfgang Amadeus Mozart leert ons, dat de enige mogelijkheid om werkelijk iets groots te verrichten gelegen is in de liefde. Niet alleen de liefde van ons voor voor een ander mens, of voor onszelf, maar de liefde die alles wil offeren voor de andere-in-ons. Voor de zielemens, de oorspronkelijke godenzoon, die wij, door gebrek aan kennis in ons gevangen houden. Eerst dan, wanneer we naar de verlossing van die oorspronkelijke mens in ons verlangen en hem ons onze volkomen liefde geven, kunnen wij ook waarlijk liefde voor alle mensen hebben. Dan sluiten we daar niemand meer van uit.
Tamino ontvangt voor dit doel een toverfluit. Wij allen ontvangen zo’n toverfluit. Maar hoe moeten wij die leren bespelen? Vele mensen proberen het, maar weinigen kunnen het. Er zal eerst een lange weg van ervaring, een pad van ik-verbreking aan vooraf moeten gaan, eer wij de toverfluit leren bespelen.
De plaats tussen de oorspronkelijke mens en het liefdelicht van de gnosis, wordt ingenomen door de grove ik-mens, die alles voor zichzelf opeist. Maar wanneer deze terug wil treden en zich dienstbaar probeert te maken aan de andere-in-hem, zal het moment komen, waarin hij meent, niets meer te kunnen. En dan juist zal hij de kracht van de toverfluit kunnen aanwenden

INSCHRIJVEN