UURDISCIPLINELEEFTIJDLERAAR
WOENSDAG
13u00-13u50Streetdance1-2ljAziz
14u00-14u50Streetdance3-6ljAziz

Kostprijs: 105€ per lessenreeks  (betalen in 2 keer is mogelijk)

Vanaf de week van  16 september 2020 is het mogelijk om proeflessen te volgen.
(gelieve voor de proeflessen in te schrijven via mail)
De lessen beginnen vanaf de week van 23 september 2020.
De lessen eindigen in de week van 25 mei 2020.
Voorstelling: 29 of 30 mei 2021