UURDISCIPLINELEEFTIJDLERAAR
Woensdag
12u40-13u15Lunch(1LS-4LSDries
13u15-14u30muziektheater
Thema's: Mozart's Toverfluit en
de Minotaurus
1LS-4LSDries
Vrijdagvanaf 11 september 2019
15u40-16u25dans 11LS-3LSLara
16u35-17u20dans 24LS-6LSLara

Kostprijs:

125€ per lessenreeks muziektheater

105€ voor de dans lessen reeks

( betalen in 2 keer is mogelijk)

Start lessen: de week van 21-09-20
Proeflessen: de week van 14-09-20

Eind lessenreeks: 24-05-21

Recital: 29 of 30 mei 2021