Algemene voorwaarden kampen

 1. Inschrijven is enkel mogelijk voor een volledige kampweek en gebeurd enkel online.
 2. Na de bevestigingsmail heeft men 2 weken tijd om de overschrijving in orde te brengen. Na ontvangst van betaling is uw inschrijving definitief en is uw plaats gegarandeerd.
 3. Het kamp kan worden geannuleerd onder volgende voorwaarden:

       – in geval van ziekte of ongeval: uw schriftelijke aanvraag tot terugbetaling moet ons uiterlijk
         5 werkdagen na het kamp bereiken, samen met een doktersattest.
         Er zullen wel 25 euro administratiekosten worden aangerekend.

       – indien u 2 weken voor aanvang van een kamp annuleert zullen er 50 euro  
         administratiekosten worden aangerekend

 1. Indien door overmacht een kamp niet kan doorgaan zal het inschrijvingsgeld worden
  terugbetaald.
 2. Met overmacht bedoelen we: de lokalen of het domein waar het kamp doorgaat door storm onbruikbaar zijn, of indien ouders last minute hun inschrijving intrekken waardoor het totaal aantal kinderen onder een minimum zakt
 3. Een kamp pas doorgaan indien er minstens 15 deelnemers zijn ingeschreven, u zal 6 weken op
  voorhand hiervan op de hoogte worden gebracht, op de website kunt u tevens het aantal
      ingeschrevenen opvolgen. In geval van annulatie zoeken we samen met u naar een ander
      kampmoment of storten we het inschrijvingsgeld terug.
 4. Alle kampdeelnemers zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen. 
 5. Kunst aan de Stroom kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en /of
  schade aan de door de deelnemers meegebrachte persoonlijke voorwerpen.
 6. Kunst aan de Stroom houdt zich het recht om een deelnemer te weigeren. Wanneer een
   deelnemer tijdens het projectkamp door zijn ontoelaatbaar gedrag wordt geweigerd, zal het
      bedrag overeenkomstig het aantal dagen waarom niet deelgenomen is, na de vakantieperiode,
      terugbetaald worden. Hierbij wordt een administratiekost van € 25 verrekend. 
 7. Eventuele klachten of opmerkingen mag u ons ten alle tijden mailen.
 8. Medicatie kan door onze coaches worden toegediend mits toestemming van de ouder(s).
 9. Gelieve allergieën of bijzondere aandachtspunten van het kind mee te delen waar we zeker
  rekening mee moeten houden.
 10. Het inschrijvingsgeld omvat deelname, verzekering en materiaal. Lunch en vieruurtje dient
   men aan het kind mee te geven.
 11. Uw informatie belandt in onze database en zal enkel voor onze nieuwsbrieven gebruikt
  worden. De gegevens worden niet aan derden meegegeven.  
 12. Gedurende het kamp zullen er foto’s en video’s worden genomen dat Kunst aan de Stroom
  zal gebruiken voor de website. Indien u niet wenst dat uw kind op foto of video verschijnt
         gelieve ons dat per mail te laten weten.
 13. Kortingen kunnen op volgende manieren worden verkregen:

      – door het invullen van een fiscaal attest: zie deze link
      – u ontvangt van onze een attest van deelname dat u aan uw ziekenfonds kunt indienen

Vanaf het moment dat u online inschrijft gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.